Voorkom miscommunicatie met duidelijk taalgebruik

Miscommunicatie door taal wordt steeds meer gezien als een veiligheidsrisico. Het SER Arboplatform publiceert daarom een nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s. Deze biedt praktische  handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s in te schatten, inclusief bijpassende maatregelen.

Download hier de handreiking arbomaatregelen Taal en veiligheidsrisico’s van de SER.

 

Miscommunicatie probleem op de werkvloer

Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om miscommunicatie door taal te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen.

 

Voor wie is de arbo-handreiking bedoeld?

De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s richt zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. Maar ook werkgevers en werknemers kunnen de handreiking voor hun eigen bedrijf gebruiken.

De handreiking is opgesteld als een stappenplan voor bedrijven en organisaties. Dit stappenplan kan een plaats krijgen in de arbocatalogus en in de branche-RI&E. Bedrijven kunnen zo concrete oplossingen en aanpakken vertalen naar hun specifieke werksituatie, werkprocessen en context van hun sector.

 

Begrijpelijk schrijven

Zelf miscommunicatie voorkomen door duidelijk te zijn in je taal? Volg één van onze schrijftrainingen om heldere teksten te schrijven die de lezer begrijpt.

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid