Tekst als imago-instrument Versterk je imago met een overtuigende schrijfstijl

Tekst als imago-instrument
U heeft nagedacht over uw marktpositionering, uw doelgroep en uw aanbod. Een nieuwe huisstijl is geïntroduceerd en de website sluit daar mooi op aan. Vanaf nu treedt u naar buiten met uw nieuwe profilering. Maar brengt de taal in uw brieven, e-mails, offertes en rapportages ook dat nieuwe imago over? Of doen woordkeuze en tekststijl afbreuk aan uw boodschap?
De tekstexperts van NIOW vertalen uw imago in teksten die uw verhaal versterken. Hoe spreekt u uw doelgroep aan? Welke stijl past bij uw organisatie? De tekstexperts ontwikkelen voor u een duidelijk herkenbare huisstijl in taal. Zo gebruikt u taal om uw imago te beïnvloeden.

Huisstijl in taal
In een communicatieplan hoort zeker aandacht te zijn voor taalgebruik, toon en stijl in interne en externe uitingen. De huisstijl in taal is afgeleid van de gewenste uitstraling van de organisatie. De kernwaarden komen terug in de schrijfstijl. De huisstijl in taal omvat richtlijnen voor een eigen schrijfstijl: gemeenschappelijk gebruik van begrippen, een passende toon en een kenmerkende woordkeuze. De richtlijnen gelden voor alle vormen van schriftelijke communicatie, van brieven en e-mails tot offertes en webteksten.

Implementatie
De huisstijl in taal is relevant voor iedere medewerker die schrijft of teksten beoordeelt. De tekstexperts leggen de huisstijl voor u vast in een beknopte schrijfwijzer. Het gebruik ervan staat of valt met de vaardigheden van de medewerkers. Daarom trainen we het gebruik van de huisstijl, schrijven we standaardteksten en kunt u ons zelfs inzetten als tekstredacteur.

Plan van aanpak
Allereerst gaan we met u in gesprek over de visie en kernwaarden van uw organisatie. Welke waarden wilt u communiceren? Vervolgens analyseren we uw schriftelijke communicatie. Met welke teksten treedt u naar buiten? En hoe komt uw organisatie in deze teksten over?
Op grond van deze inventarisatie stellen we een projectplan op dat leidt naar het doel dat u voor ogen heeft. We blijven met u in overleg en bouwen duidelijke beslismomenten in. Het resultaat is een overtuigende schrijfstijl die uw imago versterkt.

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid