Er is onderzoek gedaan naar de herkomst van woorden die in de Engelse taal worden gebruikt. Gebleken is dat woorden afkomstig zijn uit alle werelddelen en dat Engels dus met recht een wereldtaal genoemd kan worden. Sommige woorden zijn overgenomen uit handelsrelaties en andere zijn ontleend aan militaire en politieke betrokkenheid. Zo stamt het woord ‘peace’ oorspronkelijk uit het Frans. Geleerden namen in de middeleeuwen veel Arabische woorden over en uit de koloniale tijd stammen veel Aziatische woorden. Diverse Engelse woorden voor voedsel en drank komen van ver, zoals ‘ketchup’ and ‘potato’. Deze zijn overgenomen van de Vikingen.

 

Nederlandse invloed

Ook het Nederlands heeft invloed gehad op de Engelse taal. Het woord ‘booze’ komt van het middeleeuwse werkwoord büsen. Het is rond 1500 overgenomen in de straattaal en langzamerhand een meer gebruikelijk woord geworden. Ook ‘clock’ en en ‘easel’ zijn afkomstig uit het Nederlands. 

Wereldwijd gesproken

Behalve dat het Engels over de hele wereld zijn oorsprong vindt, is het een taal die ook over de hele wereld gesproken wordt. Op die manier is het Engels eveneens te classificeren als wereldtaal. Een wereldtaal is een taal die in grote delen van de wereld als communicatiemiddel wordt gebruikt. Dit veronderstelt een aantal eigenschappen, waarvan de belangrijkste volgens Wikipedia zijn:

  • Het gebruik van de wereldtaal strekt zich (ver) uit buiten geografische grenzen.
  • Het gebruik is ook frequent buiten wat als het eigenlijke taalgebied van de betrokken taal wordt beschouwd.
  • De taal is een van de officiële talen van een staat waar zij niemands moedertaal is.
  • Internationale organisaties maken gebruik van de taal als officiële taal.
  • Het aantal sprekers is relatief groot, in vergelijking met dat van andere talen.
  • Onder die sprekers bevindt zich een aanzienlijk deel dat de wereldtaal als tweede taal gebruikt.
  • De wereldtaal fungeert als internationaal communicatiemiddel.

Er is geen twijfel over dat het Engels aan deze voorwaarden voldoet. Het is dus een goede investering om de Engelse taal goed te leren spreken en schrijven. Daar kun je wereldwijd je voordeel mee doen.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid