Euro-Engels is anders dan Brits Engels

In de loop der jaren hebben mensen die werkzaam zijn bij de Europese Unie en die Engels niet als moedertaal spreken een nieuwe vorm van het Engels ontwikkeld: het Euro-Engels. Deze vorm van het Engels verschilt van het Brits Engels. Er worden woorden gebruikt die onbekend zijn in het Engels en die alleen voorkomen binnen de Europese Unie. Ook worden woorden in een andere context gebruikt of woorden uit een andere taal worden verengelsd. Denk bijvoorbeeld aan “control” in plaats van het Engelse “monitor”. Dit is afgeleid van het Franse werkwoord “contrôler” Hetzelfde geldt voor “assist”, eigenlijk “to attend” (maar assister in het Frans, asistir in het Spaans). We noemen dit soort woorden ook wel ‘false friends’.