-n

Wanneer een -n achter beide(n), enkele(n), andere(n)?

Wanneer zet je ook alweer een -n achter woorden als beide, enkele, andere, sommige, vele, meeste? De regel is niet altijd voor iedereen meer duidelijk. Daarom besteden we er in dit blog aandacht aan.

Lees meer
Komma

Komma gebruiken

De komma is een van de lastigste leestekens in het Nederlands. Er zijn niet echt vaste regels waarmee je kunt bepalen wanneer op welke plaats een komma gebruikt moet worden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma geplaatst wordt als je bij hardop lezen een rustmoment hoort; ook de toonhoogte waarmee de zin wordt uitgesproken […]

Lees meer
beleidsnota schrijven

Functies van een beleidsnota

Een beleidsnota is een tekst waarin jij namens de organisatie haar beleid beschrijft en verantwoordt. Uit deze omschrijving kun je twee belangrijke functies van beleidsteksten afleiden: beschrijven en verantwoorden. In communicatieve termen houden deze functies in, dat jouw beleidstekst de lezers informeert over de inhoud van het beleid en hen overtuigt van de wenselijkheid/noodzaak van het […]

Lees meer
Engelstalige factuur

Euro-Engels is anders dan Brits Engels

In de loop der jaren hebben mensen die werkzaam zijn bij de Europese Unie en die Engels niet als moedertaal spreken een nieuwe vorm van het Engels ontwikkeld: het Euro-Engels. Deze vorm van het Engels verschilt van het Brits Engels. Er worden woorden gebruikt die onbekend zijn in het Engels en die alleen voorkomen binnen […]

Lees meer
apostrophes

Bezitsvorm in het Engels

Sommige mensen vinden de regels voor het aangeven van een bezit in het Engels lastig. Daarom in dit blog een korte uitleg , zodat je weer weet hoe je bezit moet aangeven. De regels voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud zijn iets anders dan de regels voor zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Vandaar dat we […]

Lees meer