Close-up portrait of a man's hands working on computer

Regels voor gebruik van als of dan

Erger jij je er ook aan als iemand zegt: “Zij is groter als mij” ? In onze spreektaal komt dit steeds meer voor, terwijl we toch allemaal op de basisschool geleerd hebben wat de regels voor als of dan zijn. Maar blijkbaar zijn we die regels al weer vergeten. Daarom hierbij een korte herhaling, zodat […]

Lees meer
beleidsnota

Beleidsnota afstemmen op je doelgroep

In tegenstelling tot andere teksten schrijf je een beleidstekst vaak voor diverse doelgroepen en niet voor één. Zo kun je te maken krijgen met: de besluitvormende instantie; de adviseurs van de besluitvormende instantie (bijvoorbeeld een staforgaan); de opdrachtgever of leidinggevende van de notaschrijver (meestal de intermediair die de tekst ‘via de lijn’ doorgeeft en terugkoppelt); […]

Lees meer
jeggings

Nieuwe Engelse woorden

‘Selfie’ is uitgeroepen tot woord van het jaar 2013 in het Engelse taalgebied door de Britse Oxford University Press, onder meer uitgever van de gerenommeerde Oxford-woordenboeken. Woordenboekenuitgeefster Katherine Martin verklaarde dat ‘selfie’ waarschijnlijk is voortgekomen uit de Australische neiging ‘grappige, straattaalachtige woorden te laten eindigen op -ie’. Als voorbeeld noemt ze ‘barbie’ aan voor barbecue, […]

Lees meer
Woordenboeken

Wanneer beheers je een andere taal?

Wanneer kun je zeggen dat je een andere taal beheerst? Is dat als je je kan redden met de ANWB-taalgids in de hand of met een vertaalapp op je smartphone? Of spreek je pas echt een taal als je zonder aarzelen een diepgravend interview kunt afnemen? Kortom: wanneer beheers je een andere taal? Moedertaal Veel […]

Lees meer
Paard met open bek

Een gegeven paard niet in de bek kijken

In deze decembermaand worden we hopelijk verblijd met een cadeautje van Sinterklaas of de Kerstman. Rondom het woord ‘cadeau’ bestaan een aantal spreekwoorden en gezegdes en een ervan is: Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan en wat is de betekenis ervan? Betekenis Met dit spreekwoord […]

Lees meer