Communiceren met effect

Overal waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een gesprek, in een vergadering, door elkaar wel of juist niet aan te kijken, door elkaar aan te raken, door indrukken op te doen, door ja te knikken of nee te schudden. Er zijn ook andere vormen van communicatie: het schrijven of lezen van een e-mail, het voeren van een telefoongesprek, het kijken naar de televisie, enz. Waarom communiceren we? We communiceren om met anderen van gedachten te wisselen, een mededeling te doen, een bepaald gevoel uit te drukken, informatie te krijgen, een ander iets duidelijk te maken en dergelijke. Kortom: door middel van communicatie proberen we een ander iets te laten weten of van een ander iets te weten te komen.