Kan het CDA omgaan met kritiek en verwijten?

Het CDA staat morgen voor een spannende dag met het formatiecongres in Arnhem. Hoe zal er besloten worden over het voorgestelde regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid"? Zoals bekend zijn er voor- en tegenstanders binnen de partij. Hoe moeten ze nou met elkaar omgaan in de discussie over het regeerakkoord? Het gevaar bestaat dat iemand zich in een discussie voelt aangevallen en dat er over en weer krtitiek en verwijten geuit gaan worden. Kritiek en verwijten leiden bij de ontvanger al gauw tot defensief gedrag. Vanuit een gevoel van bedreiging vraagt hij zich af:
  • hoe kom ik daar uit?
  • hoe weersta ik de (verwachte) aanval?