De zogenaamde Myers Briggs Type Indicator is een bekende theorie uit de persoonlijkheidsleer en één van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten. Het werd ontwikkeld door Katherine Briggs en Isabel Myers. Uitgangspunt zijn de bevindingen van Carl Jung over verschillen in persoonlijkheid.

Het instrument geeft inzicht in de persoonlijke voorkeuren die veel van je gedrag beïnvloeden. Het is voor ons allemaal erg nuttig om te weten hoe wij grofweg in elkaar steken en welke consequenties dit heeft voor ons dagelijks leven. Socrates adviseerde al: “Ken Uzelf”.

De Myers Briggs theorie beschrijft verschillende voorkeuren van mensen op vier vlakken:

  • waaruit haal je je energie en inspiratie: uit je omgeving (extraversion, E) of van binnenuit (introversion, I)
  • hoe verwerk je informatie: via observatie (sensing, S) of intuitief (intuition, N)
  • hoe neem je beslissingen: door logisch redeneren (thinking, T) of op gevoel (feeling, F)
  • hoe richt je je leven in: gebaseerd op structuur en planning (judging, J) of flexibel en spontaan (perceiving, P).
Energie Extraversion (E) Introversion (I)
Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen. Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.
Informatie Sensing (S) Intuition (N)
Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen. Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.
Beslissingen Thinking (T) Feeling (F)
Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.
Leven/Werken Judging (J) Perceiving (P)
Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is. Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

 

Door middel van een test kan je je persoonlijke voorkeursstijl achterhalen. Je maakt een keuze tussen bovengenoemde stijlen, daarmee komt een ‘code’ van 4 letters tot stand. Deze code staat gelijk aan 1 van de 16 persoonlijkheidstypes die door Myers en Briggs zijn geformuleerd. Het kennen van je eigen code en het inschatten van hoe de code van een ander eruit kan zien, opent een schat aan informatie. Inzichten die je bijvoorbeeld kunnen helpen om je ontwikkeling verder vorm te geven, die je overtuigingskracht versterken of die je effectiever kunnen maken in samenwerking. Inzichten die, kortom, tot meer persoonlijke effectiviteit leiden.

De MBTI geeft een indicatie van je gedragsvoorkeur, en zegt niets over je kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Het is belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid