Er zijn veel manieren om een training te geven. Als trainer heb je hiervoor je eigen werkwijze en benadering. Je aanpak, houding, stijl en praktische organisatie bepalen mede de inhoud en vorm van de training die je geeft. Het succes van je training kan gekoppeld worden aan uiteenlopende factoren: is het programma volledig uitgevoerd, worden de doelstellingen gehaald, was de sfeer tijdens de training goed, enzovoort. Om spanning voorafgaand aan het geven van een training wat weg te nemen, geven we je in dit blog een overzicht van verschillende aandachtspunten en valkuilen die uit de praktijk gegrepen zijn.

 

  Aandachtspunten Valkuilen
Doelstellingen bepalen Wat wil je bereiken, hoe, wanneer? Zorg voor heldere communicatie naar de deelnemers! Vage of ambitieuze doelen, geen aansluiting bij de doelen van deelnemers, onduidelijke communicatie over doelen.
Inleven in deelnemers Opleidingsniveau, kennis, vaardigheden goed inschatten, anticiperen op verwachte problemen, intake houden. Deelnemersniveau te hoog of te laag ingeschat, weinig betrokkenheid, verplichte aanwezigheid, weerstanden in of buiten de groep etc.
Programma ontwerpen Goed structureren, theorie en praktijk afwisselen, programma goed toelichten, afwijken van programma aankondigen etc. Te veel tijd voor informatie- en kennisoverdracht, te weinig tijd voor reacties en oefening, eenzijdige aanpak, slechte timing.
Cursusmateriaal ontwikkelen Beknopt, helder, zichzelf verklarend. Handzaam en toegankelijk. Goed verzorgd. Te veel informatie, te abstracte en te complexe informatie, teveel tekst i.p.v. plaatjes, te weinig toelichting.
Praktische organisatie Geschikte indeling cursusruimte, heldere uitnodiging, prettige locatie, vaste patronen doorbreken, koffie/thee, laptop/beamer, telefoons. Te weinig zorg en aandacht, niet controleren vooraf.

Als je alle aandachtspunten goed hebt voorbereid voorkom je de valkuilen. Dat spreekt eigenlijk wel voor zich.

Wees flexibel
Als je duidelijk voor ogen hebt wat de doelstelling van de training is, kun je flexibeler omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Soms vergen oefeningen of reacties van deelnemers meer tijd dan je had ingeschat. Hou dan voor ogen dat het niet erg is als er dingen anders lopen, als het maar de moeite waard is voor het behalen van je trainingsdoel. Hou dus niet altijd even strikt vast aan het programma dat je hebt opgesteld. Gebruik dit wel als rode draad voor de training en grijp in als je te ver afdwaalt van je doel. Juist het kunnen inspelen op de situatie maakt je tot een sterke trainer.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid