Waardeoordelen en misverstanden

Met onze ogen doen we veel informatie op. Onze hersenen registreren deze informatie en koppelen die aan wat we al weten (verstandelijk niveau), aan ons gevoel (emotioneel niveau) en aan wat we er van vinden (normniveau). Daardoor ervaart iedereen wat hij ziet verschillend, met andere woorden, we hebben een waardeoordeel of waardegevoel over wat we zien (en horen, voelen, ruiken, proeven.) Je kunt bijvoorbeeld de broek en schoenen die iemand aanheeft mallotig vinden (normniveau) en in de lach schieten (emotioneel niveau). Tot zover niets aan de hand. Maar wat als je de drager van de broek en schoenen zelf mallotig en lachwekkend gaat vinden? Dan schiet je waardeoordeel te ver door.