Twijfel je wel eens tussen een komma of een schuine streep in de aanhef van je brief? Of over het gebruik van ik en wij in een zakelijke brief? Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen bij brieven schrijven.

 

Geachte heer/mevrouw of Geachte heer, mevrouw?

Als je niet zeker weet of de ontvanger een man of een vrouw is, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Geachte heer/mevrouw of Geachte mevrouw/mijnheer
- Geachte heer, mevrouw of Geachte mevrouw, mijnheer

Ongebruikelijk is:
- Geachte mevrouw/heer
- Geachte mevrouw, heer

 

Geachte mevrouw van der Leeuw of Geachte mevrouw Van der Leeuw?

Het (eerste) voorzetsel of lidwoord in een achternaam krijgt een hoofdletter als er geen voornaam of voorletter aan voorafgaat:
- Geachte mevrouw Van der Leeuw
- Geachte heer De Wit

 

Hoe begin je een brief die gericht is aan een groep mensen?

De Latijnse aanhef L.S. (lectori salutem) wordt steeds meer als onpersoonlijk en ouderwets ervaren, net als Mijne heren. Een correcte en eigentijdse manier om je brief te beginnen is bijvoorbeeld: Geacht bestuur, Geacht college, Geachte raad, Geachte abonnee, Beste lezer, enz.

Het eerste woord van de aanhef krijgt een hoofdletter. De daaropvolgende woorden, mevrouw, bestuur, enz. krijgen een kleine letter.

 

Kleine letter na briefaanhef?

Nee. Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. Tegenwoordig beschouwen we de aanhef van de brief niet als onderdeel van de eerste zin, maar als afzonderlijk element. Daarom beginnen we de eerste zin met een hoofdletter, ook al eindigt de aanhef met een komma.

 

Wat is juist: bij deze of bij dezen?

De correcte formulering is bij dezen. Wanneer u de uitdrukking wilt vermijden, kun jeu in plaats daarvan hierbij gebruiken.

 

Mag je in een zakelijke brief ik en wij door elkaar gebruiken?

Voor het gebruik van ik en wij in zakelijke brieven schrijven zijn geen officiële regels. De meeste naslagwerken keuren een afwisselend gebruik van ik en wij goed. Als richtlijn kun je aanhouden:
- Gebruik wij als je uit naam van een bedrijf of instelling schrijft
- Gebruik ik als je over jezelf schrijft of over iets wat je hebt gedaan of gaat doen.

 

Schrijf je u met een hoofdletter?

Nee, niet meer. In het verleden werd u als aanspreekvorm met een hoofdletter geschreven, maar dat is tegenwoordig niet meer gebruikelijk. Net als de andere persoonlijke voornaamwoorden schrijven we u met een kleine letter, behalve als het aan het begin van een zin staat.

Wanneer u verwijst naar een heilig persoon of godheid, gebruik je wel een hoofdletter.

 

Welke afsluiting is beter: Met vriendelijke groet (-en) of Hoogachtend?

Allebei de slotformules zijn goed, maar Hoogachtend wordt als formeler beschouwd dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Kies voor de afsluiting die past bij de inhoud van je brief.

Bron:
Nederlandse Taalunie
Taaladviesdienst
Genootschap Onze Taal

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid