Beleidsnota afstemmen op je doelgroep

In tegenstelling tot andere teksten schrijf je een beleidstekst vaak voor diverse doelgroepen en niet voor één. Zo kun je te maken krijgen met:
  • de besluitvormende instantie;
  • de adviseurs van de besluitvormende instantie (bijvoorbeeld een staforgaan);
  • de opdrachtgever of leidinggevende van de notaschrijver (meestal de intermediair die de tekst 'via de lijn' doorgeeft en terugkoppelt);
  • de uitvoerders.
Schrijf je een uitvoeringsnota (uitvoering in gang zetten en coördineren) dan heb je in de regel alleen te maken met de laatste doelgroep, de uitvoerders. Schrijf je een evaluatienota (evaluatie van gestelde doelen, hoe verder) dan is die waarschijnlijk bestemd voor de doelgroep beslissers. In beide gevallen schrijf je dus voor één doelgroep en kun je de tekst schrijven op één kennisniveau.