Bouwplan voor beleidsnota schrijven

Als je begint met een beleidsnota schrijven denk je van tevoren na over de opbouw ervan (dat zou althans wel een goed idee zijn). Voor de opbouw van je nota kun je ervoor kiezen een standaardbouwplan als hulpmiddel te gebruiken. In het bouwplan vind je vragen terug die je in je nota moet beantwoorden, zodat je een gestructureerde tekst oplevert. Vragen die niet van toepassing zijn laat je buiten beschouwing. Per soort rapport kun je een ander bouwplan opstellen/gebruiken. Denk hierbij aan beleidsveranderingen, nieuwe regelingen, plannen maken etc. Bouwplannen kun je uiteraard vaker gebruiken. Met een bouwplan heb je ook al min of meer een inhoudsopgave voor je nota.