Centrale vraag formuleren bij beleidsnota

Je hebt de opdracht gekregen om een beleidsnota te gaan schrijven over een beleidsvraagstuk. Hoe ga je hier mee aan de slag? Je vormt je eerst een beeld van de opdracht die je hebt gekregen. Neem je doelgroep in gedachte en probeer dan de centrale vraag, ook wel probleemstelling genoemd, van je nota te formuleren.

Hoe bepaal je de centrale vraag? In de opdracht die je hebt gekregen wordt meestal een centraal thema gegeven. Probeer daarvan de centrale vraag af te leiden. Formuleer deze in de vorm van één vraag. De vraag moet zo zijn geformuleerd dat deze maar voor één uitleg vatbaar is. Het kan gebeuren dat tijdens het schrijven nieuwe informatie beschikbaar komt, waardoor blijkt dat de centrale vraag toch niet de juiste vraag is. Je moet deze dan aanpassen. Gebruik bij voorkeur geen ja/nee-vraag, maar gebruik liever een open vraag. De lezer is meestal niet geïnteresseerd in alleen ja of nee als antwoord, maar meer in het hoe, waarom en waardoor.