Een beleidsrapport of beleidsnota is een tekst waarin je namens jouw organisatie beleid uiteenzet, beargumenteert of evalueert. Je beschrijft én verantwoordt erin hoe jouw organisatie bepaalde problemen het hoofd denkt te kunnen bieden. Een professionele beleidstekst moet voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en inspelen op de behoeftes van de besluitvormers. Waar moet je als schrijver van een beleidsnota dan aan denken?

 

Eisen en wensen beleidsnota:

  • volledig, juist en actueel beeld van de situatie
  • duidelijkheid over de beleidsmatige invalshoek
  • aandacht voor de wijze van besluitvorming
  • aanwezigheid van een keuzemogelijkheid voor de besluitvormers
  • aanwezigheid van aanbevelingen en kanttekeningen
  • strategische formulering (gericht op consensus)
  • systematische ordening en tekststructuur
  • lezergerichte opzet door middel van samenvatting en/of heldere inleiding en inhoudsopgave
  • beperkte omvang van de hoofdtekst (<10 pagina’s)

Een beleidsnota is dus een tekst waarin jij namens de organisatie haar beleid beschrijft en verantwoordt. Dit betekent dat jouw tekst de betrokkenen informeert over de inhoud van het beleid en hen overtuigt van de wenselijkheid/noodzaak van het te voeren beleid. In de praktijk kunnen de functies van een beleidstekst per doelgroep verschillen. Afhankelijk van de doelgroep en de functie van de tekst kan jouw beleidsnota dan ook een andere vorm en inhoud krijgen.

Wil je meer tips over beleidsnota's schrijven? Lees dan ook onze blogs Missers bij het schrijven van een beleidsnota, Centrale vraag formuleren bij beleidsnota's en Beleidsnota's schrijven: zorg voor een duidelijke opdracht.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid