Eisen en wensen beleidsnota

Een beleidsrapport of beleidsnota is een tekst waarin je namens jouw organisatie beleid uiteenzet, beargumenteert of evalueert. Je beschrijft én verantwoordt erin hoe jouw organisatie bepaalde problemen het hoofd denkt te kunnen bieden. Een professionele beleidstekst moet voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en inspelen op de behoeftes van de besluitvormers. Waar moet je als schrijver van een beleidsnota dan aan denken?

Eisen en wensen beleidsnota:

  • volledig, juist en actueel beeld van de situatie
  • duidelijkheid over de beleidsmatige invalshoek
  • aandacht voor de wijze van besluitvorming
  • aanwezigheid van een keuzemogelijkheid voor de besluitvormers