Functies van een beleidsnota

Een beleidsnota is een tekst waarin jij namens de organisatie haar beleid beschrijft en verantwoordt. Uit deze omschrijving kun je twee belangrijke functies van beleidsteksten afleiden: beschrijven en verantwoorden. In communicatieve termen houden deze functies in, dat jouw beleidstekst de lezers informeert over de inhoud van het beleid en hen overtuigt van de wenselijkheid/noodzaak van het te voeren beleid. In de praktijk kunnen de functies van een beleidstekst per doelgroep verschillen. We beschrijven vijf beleidsfuncties die allemaal zijn onder te brengen bij een of meer fasen uit het beleidsproces.