Goed toepassen van pleonasme en tautologie

De termen pleonasme en tautologie hebben we ooit op school geleerd, maar waar gaan ze ook alweer over? De termen slaan op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk. In feite zeg je twee keer hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan witte sneeuw (pleonasme) en altijd en eeuwig (tautologie). Het gebruik van pleonasme en tautologie is niet altijd fout. Ze worden juist wel als stijlfiguur gebruikt. Hiervoor is het wel van belang dat je dit op de juiste manier doet.

Pleonasme

Bij een pleonasme herhaal je vaak een deel van de betekenis van een woord. Meestal gebeurt dit door een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Voorbeelden hiervan zijn: ronde bal, omlaag vallen, weer hervatten, aanwezige bezoekers, valse voorwendsels. Deze herhaling is overbodig/foutief en kun je dus weglaten.