Is het woeien of waaiden?

Naar aanleiding van de storm en windhoos van afgelopen week bespreken we in dit blog het vervoegen van het werkwoord waaien. Welke vorm gebruik je nu eigenlijk in de verleden tijd? Is het woeien of waaiden? De takken woeien van de boom of de takken waaiden van de boom?

Beide vormen correct

Na wat speurwerk in de naslagwerken blijkt dat zowel woeien als waaiden correct zijn. Maar waaiden is het meest gebruikelijk. Hoe zit dit nu precies?