Piramideschrijven: kort en lezergericht schrijven

Heb je problemen met het lezergericht maken van je teksten? Dan is het schrijven volgens de piramidemethode een goede aanpak. Het piramideschrijven is gebaseerd op het onderzoeks- en inrichtingsmodel Pyramid Principle van de Amerikaanse taalkundige Barbara Minto. Deze methode is een succes omdat het zorgt voor lezersgerichte en bondige tekstdocumenten. Lezers krijgen waar ze om vragen in weinig woorden. Dit laatste is het belangrijkste uitgangspunt van het piramideschrijven: elke tekst is een optelsom van antwoorden op lezersvragen. Die lezersvragen moet je onderzoeken (piramidedenken) en vervolgens in dalende belangwekkendheid inrichten (piramideschrijven). Hoe kun je piramideschrijven? De piramidemethode is geen taalkundig trucje. Het is een manier van logisch structureren die je helpt om bij het schrijven te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. De methode voorkomt dat je afwijkt van de kern van je verhaal, dat jouw gedachtegang zijwegen vertoont of dat je zelf verdwaalt in het moeras van uitweidingen.