Regels voor gebruik van als of dan

Erger jij je er ook aan als iemand zegt: “Zij is groter als mij” ? In onze spreektaal komt dit steeds meer voor, terwijl we toch allemaal op de basisschool geleerd hebben wat de regels voor als of dan zijn. Maar blijkbaar zijn we die regels al weer vergeten. Daarom hierbij een korte herhaling, zodat je weer precies weet wanneer je als of dan moet gebruiken.

Als

Je gebruikt als wanneer twee of meer zaken gelijk zijn aan elkaar. We noemen dit ook wel de stellende trap. Bijvoorbeeld: Laura is net zo groot als haar broer Jaap. Het is vandaag net zo warm als gisteren. Mijn broer voetbalt net zo goed als hij. Zij is net zo oud als ik.