Een veel gehoorde kreet bij het schrijven is: schrijf actief! Wat is eigenlijk het voordeel van actief schrijven? En waarom zijn passieve zinnen moeilijker leesbaar? Voor meer duidelijkheid over dit onderwerp laten we je een paar voorbeelden zien. Ook kun je zelf aan de slag met een vijftal oefenzinnen.

 

Passieve zinnen

Een tekst die veel passieve zinnen bevat, wordt vaak als afstandelijk ervaren. Door het gebruik van veel passieve zinnen wordt een tekst minder levend, minder actief. Passieve zinnen zijn ook vaak langer dan noodzakelijk. Teksten met veel passieve zinnen zijn daardoor vaak moeilijker leesbaar dan teksten met zinnen in de actieve vorm.

Voorbeeld:
Het afdelingshoofd keurde het voorstel af.
Het voorstel werd afgekeurd door het afdelingshoofd.

De eerste zin staat in de actieve vorm. Het onderwerp van de zin (het afdelingshoofd) doet iets met het lijdend voorwerp (het voorstel). De tweede zin staat in de passieve vorm. Het lijdend voorwerp van de eerste zin is onderwerp geworden. De handelende persoon staat in het zinsdeel met door.

Passieve of lijdende zinnen bevatten een combinatie van het werkwoord worden of zijn en een voltooid deelwoord.

 

Hoe te vermijden?

Je kunt de passieve vorm soms vermijden door het kiezen van een ander werkwoord.

Voorbeelden:
Door de berekening werd vastgesteld dat het plan niet haalbaar was.
Berekening wees uit dat het plan niet haalbaar was.

Volgende maand wordt er begonnen met het project.
Volgende maand start het project.

Aan de vormgeving wordt extra aandacht besteed.
De vormgeving krijgt extra aandacht.

Zie je dat de actieve zinnen prettiger lezen en korter en duidelijker zijn? De kreet om actief te schrijven is dus een zinvolle tip. Om passieve vormen op te sporen in je eigen tekst kun je gebruik maken van de zoekfunctie in bijvoorbeeld Word. Zoek dan op het woordje ‘door’. Ook kun je de passieve zinnen markeren in je tekst en zo bekijken of de passieve vorm niet te vaak voorkomt. Je hoeft de passieve stijl niet geheel te vermijden. Soms zijn er redenen om toch voor de passieve vorm te kiezen.

 

Bijvoorbeeld als je de handelende persoon niet kent. Er is vannacht ingebroken.

Of als deze niet van belang is: Met sneeuw op de weg wordt vaak veel te hard gereden.

Of als u het lijdende voorwerp juist extra aandacht wilt geven. Dit baanbrekende onderzoek werd uitgevoerd door een groep van topmedici.

 

Nu zelf proberen?

Schrijf actief:

  1. Medio vorig jaar werd een breed opgezet onderzoek opgestart door de gemeente Rotterdam in het kader van een afstudeeropdracht.
  2. Ten behoeve van haar directeur werd op 1 februari door de firma Jansen een verzekeringsovereenkomst op kapitaalbasis afgesloten.
  3. Hoe goed de gegevens ten opzichte van elkaar beschreven zijn, wordt weergegeven door de correlatiecoëfficiënt.
  4. Een gelijkluidend afschrift dient ter bekrachtiging van de overeenkomst te worden ondertekend door beide partijen.
  5. Afgesproken wordt dit punt t.z.t. opnieuw in de overleggroep aan de orde te stellen.

Controleer hier uw antwoorden (PDF).

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid