Schrijf actief!

Een veel gehoorde kreet bij het schrijven is: schrijf actief! Wat is eigenlijk het voordeel van actief schrijven? En waarom zijn passieve zinnen moeilijker leesbaar? Voor meer duidelijkheid over dit onderwerp laten we u een paar voorbeelden zien. Ook kunt u zelf aan de slag met een vijftal oefenzinnen.

Passieve zinnen

Een tekst die veel passieve zinnen bevat, wordt vaak als afstandelijk ervaren. Door het gebruik van veel passieve zinnen wordt een tekst minder levend, minder actief. Passieve zinnen zijn ook vaak langer dan noodzakelijk. Teksten met veel passieve zinnen zijn daardoor vaak moeilijker leesbaar dan teksten met zinnen in de actieve vorm.