Hoe komt het dat de ene tekst plezieriger leest dan de andere? Een helder en concreet rapport leest plezieriger dan een wollige, abstracte tekst. Als je een tekst schrijft, besteed je aandacht aan de formulering. Jouw woordkeuze en zinsbouw bepalen immers de stijlkwaliteit van de tekst. Maar er zijn meer punten waar je op kunt letten bij het schrijven. We geven je graag schrijfadvies voor een goed leesbare tekst.

Schrijfadviezen

Je kunt de leesbaarheid van jouw tekst verhogen door de volgende schrijfadviezen toe te passen:

1. Zorg voor een duidelijke structuur

 • Breng structuur aan in vorm en inhoud.
 • Vermijd gedachtesprongen.
 • Gebruik de juiste signaalwoorden en verwijswoorden.


2
Stem je taalgebruik af op de lezer

 • Vermijd onnodig moeilijke woorden en lange zinnen.
 • Vermijd de naamwoordstijl en tangconstructies.


3.
Schrijf exact

 • Vermijd vage formuleringen.
 • Vermijd de dubbele ontkenning.


4.
Schrijf beknopt

 • Vermijd wollig taalgebruik en clichés.
 • Vermijd voorzetselclusters (met betrekking tot, in verband met e.d.).


5. Schrijf aantrekkelijk

 • Verlevendig je taal door voorbeelden en beeldspraak.
 • Breng variatie aan in de zinsvolgorde.


6.
Schrijf persoonlijk

 • Vermijd de lijdende vorm.
 • Vermijd ambtelijke taal (onderhavig, derhalve, doen toekomen e.d.).
 • Stel de lezer centraal.


7
Schrijf correct

 • Vermijd taal- en spelfouten.
 • Werk je tekst netjes af.

Als je met deze punten rekening houdt bij het schrijven van je tekst, is het resultaat meestal een prettig leesbare tekst. Hiermee doe je jezelf en je lezer een groot plezier. Jouw tekst wordt namelijk helemaal gelezen en dat is toch het resultaat dat je wilde bereiken.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid