Schrijven is schrappen

Tip 'Schrijven is schrappen' De Elsschotproef is een schrijfterm. De proef schrapt zo veel mogelijk woorden uit een (ruwe versie) van een tekst, zonder dat inhoud verloren gaat. De proef verhoogt de leesbaarheid.Leer met onderstaande simpele tips hoe u uw teksten leesbaar maakt.
  1. Maak van lange zinnen meerdere korte zinnen; zet vaker een punt. Gebruik wel de goede verbindingswoorden voor een samenhangend geheel.
  2. Maak zinnen actief. Niet: 'De nota wordt geschreven door'. Maar: Karel schrijft de nota.' Vermijd het werkwoord ‘worden’.
  3. Verplaats u in uw doelgroep; pas taal en toonzetting daarop aan. Vermijd het nietszeggende ‘men’.