Tips voor het schrijven van een beleidsnota

In iedere organisatie, groot of klein, profit of non-profit, worden beleidsnota's geschreven. Een beleidsnota is een tekst waarin je namens jouw organisatie een voorstel doet, het beleid toelicht,beargumenteert of evalueert. Je beschrijft en verantwoordt erin hoe jouw organisatie bepaalde problemen het hoofd denkt te bieden. De moeilijkheid bij het schrijven van een beleidsnota ligt niet alleen in opstellen van de tekst, maar ook in de acceptatie en uitvoering van het gepresenteerde beleid of advies.

Hieronder volgen enkele tips en aanbevelingen die je bij het opstellen en uitwerken van een beleids- of adviesnota  zeker van pas zullen komen.