Vlot notuleren met een goed sjabloon

Je kunt een behoorlijke tijdwinst behalen bij het notuleren als je je aantekeningen overzichtelijk indeelt. Het gebruik van de juiste notuleerbladen (sjabloon) kan je hierbij helpen. Je kunt vlot notuleren met een goed slabloon. Je dwingt jezelf volgens een bepaalde structuur te werken. Een notuleerblad maak je voorafgaand aan de vergadering. Met de juiste notuleerbladen kun je het besprokene al tijdens de vergadering ordenen. Je kunt bijvoorbeeld een drie of vier kolommensysteem gebruiken. In de kolommen noteer je de agendapunten en ook kort wat er besproken is. Een verslag in deze vorm kun je ook als actielijst/besluitenlijst gebruiken.

Driekolommen

Agendapunt Kern Resultaat
Samenvatting agendapunt, of een samenvatting per spreker Besluiten en acties
Vierkolommen
Agendapunt/spreker Resultaat Wie (actienemer) Wanneer (termijn)