Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan je misschien denkt. Volgens de Stichting van de Arbeid wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Door gebrekkige talenkennis zijn werknemers onvoldoende in staat veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen en daardoor worden voorschriften niet of niet op de juiste manier toegepast. Hierdoor ontstaan ongeveer 20.000 ongevallen per jaar. Soms met dodelijke afloop. Betere talenkennis voorkomt dus ongelukken.

 

Risico’s onderkennen

Om ongelukken te voorkomen moeten werkgevers zich meer bewust zijn van de risico’s die slechte talenkennis met zich meebrengt. Het gaat dan niet alleen om de beheersing van het Nederlands door bijvoorbeeld buitenlandse medewerkers. Ook de kennis van andere talen speelt een rol bij het voorkomen van ongevallen. Je hebt goede kennis van het Duits nodig als je werkt met een in Duitsland gefabriceerde freesmachine, die alleen foutmeldingen en storingen in het Duits aangeeft. Door een goede kennis van het Duits kunnen werkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Zo zijn er ongetwijfeld talloze voorbeelden te noemen waar taal een grote rol speelt op de werkvloer. Door risico’s te onderkennen en medewerkers te trainen in het omgaan met apparatuur en het leren van de benodigde taal, kan de kans op ongevallen verkleind worden.

 

Communicatietaal kiezen

Je kunt ongevallen beperken als je afspreekt dat iedereen één bepaalde taal goed moet beheersen en dat daarin met elkaar wordt gecommuniceerd. Medewerkers die de afgesproken taal onvoldoende beheersen kunnen bijvoorbeeld via taaltraining op het vereiste niveau komen. Als er in organisaties werknemers werken die te kort in Nederland zijn om het Nederlands te leren, dan is Engels of Duits als voertaal een betere keuze. Ook is het verstandig om veiligheidsinstructies en handleidingen vaker in de moedertaal van de werknemers aan te bieden. Zo weet je zeker dat belangrijke informatie ook door de medewerkers wordt begrepen. Ook het gebruik van afbeeldingen en pictogrammen kan zorgen voor een beter begrip van handelingen en procedures.

Uiteraard helpt NIOW je medewerkers graag bij het verbeteren van de talenkennis in jullie organisatie, zodat een veilige werksituatie gecreëerd wordt en ongevallen voorkomen kunnen worden.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid