Sommige mensen vinden de regels voor het aangeven van een bezit in het Engels lastig. Daarom in dit blog een korte uitleg, zodat je weer weet hoe je bezit goed moet aangeven. De regels voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud zijn iets anders dan de regels voor zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Vandaar dat we die apart bespreken.

 

Bezitsvorm enkelvoud

Bij een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud voeg je ’s (apostrof + s) toe aan het einde van het zelfstandig naamwoord om bezit aan te geven.

Bijvoorbeeld:
The boy’s cat – de kat van de jongen
My sister’s book – het boek van mijn zus
His brother's car – de auto van zijn broer

De bezits-s wordt ook gebruikt met (eigen)namen:

Dit is de auto van Mary = This is Mary’s car
Waar is de telefoon van Peter? = Where is Peter’s phone?
Wie stal Anthony’s pen? = Who took Anthony’s pen?
Ik vind Tara’s haar leuk = I like Tara’s hair

Let op: Wanneer een naam al op een s eindigt, dan wordt die volgens de officiële regels gezien als een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud en wordt er nogmaals ’s toegevoegd:

Dit is het haar van Charles – This is Charles’s hair
De jas van James – James’s coat

Maar het toevoegen van de ’s achter een naam die eindigt op -s gebeurt niet altijd. Het komt ook veel voor dat er alleen een apostrof achter de naam wordt geplaatst. Dit geldt zeker voor oude, historische namen.
Dus krijg je, bijvoorbeeld: Wie was de vader van Jezus? – Who was Jesus’ father?
Wat was de boodschap van Mozes? – What was Moses’ message?

 

Bezitsvorm meervoud

In het Engels maak je meervoud door een –s aan het woord vast te schrijven. Je gebruikt niet zoals in het Nederlands ’s voor het maken van meervoud. Veel woorden in het meervoud eindigen in het Engels dus op –s. De bezitsvorm in het Engels bij zelfstandig naamwoorden in het meervoud eindigend op –s maak je door alleen een apostrof (') toe te voegen aan het einde van het woord.

Bijvoorbeeld:
The students’ books – de boeken van de studenten
Those girls’ friends – die vrienden van die meisjes

 

Onregelmatige vormen van het meervoud

Sommige woorden eindigen in het meervoud niet op een –s. Zoals woorden met een onregelmatige vorm in het meervoud, zoals mannen --> men. Om dan bezit aan te kunnen tonen, voeg je 's toe aan het meervoud van deze zelfstandig naamwoorden. Je gebruikt dus de manier van het enkelvoud.

Bijvoorbeeld:
Where is the mens room? - Waar is het herentoilet?
The childrens toys are on the floor. - Het speelgoed van de kinderen ligt op de vloer.
Women’s rights. - Vrouwenrechten.

 

Of (the) – voor landen, plaatsen en dingen

Voor andere eigennamen en zelfstandige naamwoorden gebruik je of the.

Bijvoorbeeld:

  • The capital of England
  • The roof of the school
  • The contents of the report
  • The doors of the building

    Nu heb je de regels van de bezitsvorm in het Engels weer opgefrist en kun je deze foutloos toepassen in je teksten. Succes!

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid