Chinees: wereldtaal in opkomst

Overal in de media lees je dat China een enorme economische groei doormaakt. De Nederlandse handelsgeest wordt hierdoor geprikkeld en we willen graag meer zaken doen met China. Een eerste obstakel waar je dan tegenaan loopt is de taal. Hoe communiceer je met elkaar op een manier dat je elkaar echt begrijpt? Chinezen spreken nog lang niet allemaal Engels. En als ze de taal wel beheersen is dat vaak op een lager niveau dan wij gewend zijn in een zakelijke omgeving. Dus is het misschien tijd dat wij Chinees gaan leren?