Jaarlijks wordt, sinds 2001, op 26 september de Dag van de Talen georganiseerd de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap. De dag heeft drie doelen: iedereen bewust maken van de rijkdom aan talen in Europa, de culturele en taalkundige verscheidenheid stimuleren, en iedereen aanmoedigen om vreemde talen te leren. De Europese Dag van de Talen wordt in Nederland gecoördineerd door het Europees Platform en wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het thema van dit jaar is “Talen bouwen bruggen”. Het idee achter dit thema is dat het spreken van een vreemde taal een verbinding tot stand brengt tussen mensen van verschilllende achtergronden. Als je de taal van iemand anders begrijpt is er een manier om met elkaar in contact te komen en toenadering tot elkaar te vinden.

Ook de Europese Commissie schenkt veel aandacht aan de Dag van de talen. Met deze dag wil de Commissie aandacht schenken aan de verscheidenheid van talen in het privé- en beroepsleven van mensen. De meeste Nederlanders beheersen wel minimaal één vreemde taal, meestal het Engels. Uit een studie blijkt dat het MKB 11% aan contracten misloopt door een gebrek aan taalvaardigheden. Hierdoor laat het MKB miljoenen aan omzet lopen en komt de werkgelegenheid zelfs in gevaar. Goed dus om eens stil te staan bij je eigen talenkennis.

Het niveau waarop je een taal beheerst kan je weergeven met behulp van de Europese taalniveaus. Met behulp van een schaal van taalvaardigheid wordt de beheersing van diverse vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven beschreven. Er zijn drie niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2).

• A is voor de basisgebruiker (beginner)
• B is voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde)
• C is voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde)

Europees Commissaris Androulla Vassiliou (Onderwijs, Jeugd en Meertaligheid) geeft als volgt de voordelen van een goede taalbeersing aan: “Europeanen zijn zich steeds meer bewust van de voordelen die de kennis van vreemde talen oplevert. Talen zijn niet alleen belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, maar bieden ondernemingen ook meer kansen doordat ze een concurrentievoordeel geven en exportmarkten toegankelijk maken.'' Genoeg redenen dus om je eigen taalvaardigheid eens onder de loep te nemen. Een goede start hiervoor geeft de Europese Commissie met het organiseren van allerlei activiteiten rondom de Dag van de talen in de lidstaten.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid