Engelse brief schrijven

Brieven die je verstuurt naar klanten, relaties enz. zijn een visitekaartje van jouw organisatie. Zorg er dus voor dat je een goede indruk achterlaat met jouw tekst. Dit geldt uiteraard ook voor brieven die je in het Engels schrijft. In een eerder blog hebben we al aandacht besteed aan tips voor een Engelse brief schrijven. In dat blog kun je meer lezen over de vaste elementen van een brief zoals adressering, aanhef en ondertekening. In dit blog krijg je meer informatie over de inhoud van een brief. De opbouw van je brief moet bestaan uit een inleiding, kerntekst en een conclusie/afsluiting. Inleiding In je inleiding kun je verwijzen naar voorgaande contactmomenten als die er zijn geweest. Enkele voorbeeldzinnen:
  • Please find enclosed ...
  • Thank you for your letter/email of 20 March 2011.
  • With reference to your application for the post of ...
  • Following our telephone conversation yesterday, ...