Gesubsidieerd Nederlands leren

Minister Eimert van Middelkoop van Wonen, Werken en Integratie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun personeel de gelegenheid bieden in de werkomgeving het Nederlands te leren. Het leren van een taal op het werk wordt duaal inburgeren genoemd. Het kabinet vindt het leren van de Nederlandse taal van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving en heeft daarom de subsidieregeling opgesteld. De regeling staat bekend als de "Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer". Doel van de stimuleringsregeling De tijdelijke regeling heeft betrekking op een duale inburgeringsvoorziening, die werkgevers moet stimuleren om werknemers taalonderwijs in de werkomgeving te laten volgen. Het grote voordeel van duaal inburgeren is dat het leren van de Nederlandse taal direct gekoppeld wordt aan werk. Het leren in een werkomgeving levert vaak betere resultaten op en werknemers kunnen het geleerde direct toepassen waardoor ze sneller een hoger taalniveau kunnen behalen. Dat is goed voor de sociale contacten met collega's, voor het begrijpen van instructies en voor de dienstverlening aan klanten. Voor de werknemer zijn er ook veel voordelen, want met een goede taalbeheersing heeft hij meer kans op passend werk en heeft hij meer mogelijkheden om door te groeien naar hogere functies.