Het schrijven van een Franse brief of e-mail ervaren veel mensen als lastig. Daarom in dit blog een aantal richtlijnen en standaardzinnen die je als hulpmiddel kunt gebruiken voor je zakelijke Franse (e-mail)correspondentie.


Briefopmaak

  • De adressering begint met de bedrijfsnaam. 
  • Onder de bedrijfsnaam schrijf je voluit de naam van de persoon aan wie de brief gericht is, gebruik van initialen is toegestaan. 
  • Begin met ATTN : dit is de afkorting van ‘À l’attention de’ dit betekent ‘ter attentie van’. Voorafgaand aan de naam schrijf je Monsieur of M. (met punt) of Madame of Mme (zonder punt). Achternamen worden vaak in hoofdletters geschreven.
  • Vermeld daaronder de afdeling van degene aan wie je de brief schrijft.
  • Op de volgende regel komt het huisnummer met een komma en dan volgt de straatnaam. Een postbus is Boite Postale afgekort met BP.
  • Daaronder komt de postcode die bestaat uit vijf cijfers. Achter de postcode komt de plaatsnaam. Plaatsnamen worden in het Frans en met hoofdletters geschreven.

Als de brief naar het buitenland gaat schrijf je op de envelop de landnaam in het Nederlands. Op de brief vermeld je de landnaam in het Frans (tenzij je een vensterenvelop gebruikt, dan schrijf je de landnaam in het Nederlands).

Bijvoorbeeld:
Université de Paris
ATTN : M. Claude DUJARDIN
200, Avenue de Republique
92001 PARIS
FRANCE

 

Datum

Bij de datering van de brief noemen de Fransen eerst de plaatsnaam, gevolgd door een komma. Voor de datum wordt het lidwoord le gebruikt. De eerste van de maand krijgt er achter de 1. De naam van de maand wordt met een kleine letter geschreven.

Bijvoorbeeld: Driebergen, le 5 novembre 2010

Aanhef en ondertekening

In de aanhef van een Franse brief noem je de naam van de geadresseerde niet. Je gebruikt Monsieur of Madame als de brief aan één persoon is gericht. Als de brief aan een bedrijf wordt gestuurd, is de aanhef Messieurs gebruikelijk.
De Fransen stellen prijs op een formele schrijfstijl en de meest gebruikelijke aanspreekvorm in brieven is vous. Alleen in persoonlijke brieven of e-mails kun je tu gebruiken.
In de afsluiting moet je de aanhef weer terug laten komen. Controleer dus of je dezelfde aanspreektitel gebruikt als in de aanhef.

 

De ondertekening wordt rechts op de brief geplaatst. Je schrijft je naam voluit met je achternaam in hoofdletters. Daaronder zet je je functie of afdeling.


Standaardzinnen

 

Nederlands Francais
Beste/ Geachte Cher, Chère
Ter informatie/ kennisgeving Pour votre information
Ter goedkeuring Pour approbation
Volgens afspraak Comme convenu
Volgens telefonische afspraak Comme convenu par téléphone
Op uw verzoek A votre demande
Op verzoek van (X) A la demande de (X)
Naar aanleiding van Suite à
Ter ondertekening A la signature
Zoals besproken Comme discuté
Zoals telefonisch besproken Comme discuté au téléphone
Persoonlijk Personnel
Vertrouwelijk Confidentiel
Belangrijk Important
Dringend Urgent
Bevestiging van uw afspraak Confirmation de votre rendez-vous
Annulering van uw afspraak Annulation de votre rendez-vous
Verzetten van uw afspraak van … naar… Déplacement de votre rendez-vous du … au … (date)Déplacement de votre rendez-vous de …h a …h (heure)
In de bijlage En annexe / Ci-joint / Ci-attaché
Met vriendelijke groet Cordialement / Bien à vous / Sincères Salutations

 

Hopelijk lukt het je om met deze tips je Franse brieven en e-mails vlotter te schrijven. Veel succes ermee!

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid