Handige woorden voor Franse correspondentie

Het schrijven van een Franse brief of e-mail ervaren veel mensen als lastig. Daarom in dit blog een aantal richtlijnen en standaardzinnen die je als hulpmiddel kunt gebruiken voor je zakelijke Franse (e-mail)correspondentie. Briefopmaak De adressering begint met de bedrijfsnaam. Onder de bedrijfsnaam schrijf je voluit de naam van de persoon aan wie de brief gericht is, gebruik van initialen is toegestaan. Begin met ATTN : dit is de afkorting van ‘À l’attention de’ dit betekent ‘ter attentie van’. Voorafgaand aan de naam schrijf je Monsieur of M. (met punt) of Madame of Mme (zonder punt). Achternamen worden vaak in hoofdletters geschreven. Vermeld daaronder de afdeling van degene aan wie je de brief schrijft. Op de volgende regel komt het huisnummer met een komma en dan volgt de straatnaam. Een postbus is Boite Postale afgekort met BP. Daaronder komt de postcode die bestaat uit vijf cijfers. Achter de postcode komt de plaatsnaam. Plaatsnamen worden in het Frans en met hoofdletters geschreven. Als de brief naar het buitenland gaat schrijf je op de envelop de landnaam in het Nederlands. Op de brief vermeld je de landnaam in het Frans (tenzij je een vensterenvelop gebruikt, dan schrijf je de landnaam in het Nederlands). Bijvoorbeeld: Université de Paris ATTN : M. Claude DUJARDIN 200, Avenue de Republique 92001 PARIS FRANCE