Nederlandse uitleenwoorden

Sinds vorige week beschikt Nederland over een officiële Uitleenwoordenbank opgesteld door Nicole van der Sijs van het Meertens Instituut.  In deze database staan maar liefst 18.242 woorden die in 138 andere talen zijn opgenomen. Sommige van die woorden komen in meerdere talen voor. De Nederlandse woorden hebben geleid tot 48.446 nieuwe, geleende woorden in vreemde talen, wat inhoudt dat ieder Nederlands woord gemiddeld ruim tweeënhalf keer is uitgeleend. De uitleenwoorden zijn niet alleen Standaardnederlandse woorden, maar ook gewestelijke woorden, inmiddels verouderde woorden en woorden uit overzees Nederlands. De gegevens zijn verzameld door meer dan vijftig medewerkers van het Meertens instituut.