Nieuwe Engelse woorden

Regelmatig wordt het Oxford woordenboek herzien en aangevuld met nieuwe woorden. Huidige trends in taalgebruik veroorzaken nieuwe woorden, die, als ze maar lang genoeg blijven hangen, een plekje verdienen in het woordenboek. In eerste instantie komen nieuwe woorden alleen terecht op OxfordDictionaries.com, als de redactie voldoende overtuigd is dat de termen echt ingebed zijn in het taalgebruik. Pas als de woorden blijvend gebruikt worden verdienen ze een plek in het Oxford English Dictionary. Dit keer zijn er meer dan 1.000 woorden toegevoegd, veelal afkomstig van straattaal en uit sociale media.