Tweetaligen zijn slimmer!

Onderzoek heeft bewezen dat mensen die tweetalig worden opgevoed slimmer zijn dan mensen die maar één taal leren als kind. Tweetaligheid heeft een grote invloed op je hersenen; het verbetert je cognitieve vaardigheden, zelfs die vaardigheden die niet met taal te maken hebben. Ook worden tweetalige mensen op latere leeftijd minder getroffen door dementie en Alzheimer. Deze resultaten zijn anders dan eerdere onderzoeken, waarin naar voren kwam dat tweetaligheid een hindernis zou zijn voor een goede mentale en intellectuele ontwikkeling, omdat beide taalsystemen altijd actief zijn en elkaar kunnen dwarszitten bij het opnemen van kennis. Maar nu is juist gebleken dat tweetaligen door dit interne conflict veel meer aan hersengymnastiek doen en daardoor beter cognitieve taken kunnen uitvoeren. Ze zijn bijvoorbeeld beter in het oplossen van bepaalde puzzels dan eentaligen.