Valse Engelse vrienden

Alhoewel het Nederlands en het Engels allebei van oorsprong een Germaanse taal zijn, zijn er in de loop der tijd verschillen ontstaan in grammatica en woordbetekenis. Let bij het schrijven of spreken in het Engels vooral op voor valse Engelse vrienden oftewel ‘false friends’. Dit zijn woorden die wij letterlijk vertalen, maar die in het Engels een geheel andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld: ‘eventueel’ betekent in het Nederlands dat iets misschien gebeuren gaat, terwijl ‘eventually’ in het Engels uiteindelijk betekent. Het gaat dus daadwerkelijk gebeuren, alleen is nog niet duidelijk wanneer. Een aanzienlijk verschil in betekenis dus.