Je of jij en we of wij zijn persoonlijk voornaamwoorden die gebruikt worden om een persoon aan te duiden. Vaak denken mensen dat in zakelijke teksten alleen de wij-vorm of jij-vorm (volle vorm) gebruikt mag worden en dat we of je (zwakke vorm) niet juist is. Dit klopt niet. Beide vormen zijn correct Nederlands. Je mag in een tekst ook best we en wij door elkaar gebruiken. Er zit echter wel een betekenisverschil tussen de volle vorm en de zwakke vorm.

 

Volle vorm

De volle vorm (jij, wij, jullie, zij) gebruik je als de persoon heel belangrijk is in de zin. Je gebruikt de volle vorm alsof je met je hand diegene aanwijst.

 

Als ik deze naar Piet stuur, dan stuurt Piet het terug naar jou. Jij kunt het dan naar mij sturen.

 

De wijzende hand is hier duidelijk merkbaar. Je leest het direct goed, en je hoort het bij hardop lezen. De volle vorm is hier goed gebruikt: de mensen staan centraal in de zin. 


Zwakke vorm

De zwakke vorm (je, we, je, ze) gebruik je als de personen in de zin al bekend zijn door een eerdere zin.

 

Voorbeeld: De moeder van Maria heet Anna. Ze woont in Rotterdam.
De zwakke vorm gebruik je ook als de persoon niet het belangrijkste is.

 

Voorbeeld: Ik geef je morgen het nieuwe rapport.
In deze zin zijn de tijd en het object belangrijk: morgen en het nieuwe rapport. De ik en de je zijn ondergeschikt. De zwakke vorm is hier goed gebruikt.

 

Onbedoeld effect: te direct

De volle vorm zorgt er soms voor dat een persoon zich onverwacht sterk aangesproken voelt. Dit kan ervaren worden als een te directe stijl. Een heel gewone vraag komt misschien onbedoeld over als een aanval, of als een verwijt. De volle vorm vraagt zoveel aandacht van de lezer dat hij de overige informatie minder ‘ziet’.

 

Tip

Twijfel je over een zin? Lees de zin hardop. De volle vorm zeg je iets harder of met meer nadruk. Merk je dat dit niet is wat je bedoelt? Verander de zin dan en gebruik de zwakke vorm. Lees de zin nogmaals hardop. Check of de belangrijke woorden genoeg nadruk krijgen.

 

Voorbeeldzinnen

Vergelijk onderstaande zinnen en probeer het verschil te horen.

Ik wil je graag even iets vrágen Ik wil jóu graag even iets vragen
Waarom heeft ze me déze máil gestuurd?          Waarom heeft zíj míj deze mail gestuurd?
Je zou me gísteren even béllen, toch? Jíj zou míj gisteren even bellen, toch?
Waarom beslissen we vandáág over het plán? Waarom beslissen wíj vandaag over het plan?

 

Wil je meer oefenen met het vinden van de juiste toon in een zakelijke tekst? Doe mee met onze training Helder en zakelijk schrijven of E-mails en brieven schrijven.

Meer weten? Bekijk deze trainingen.

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als dank het E-book ‘Zakelijk corresponderen in 4 talen!’

Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Training heeft vooral over de barrière heen geholpen om Engels te praten, het is niet erg om fouten te maken. Dat is fijn!

Deelnemer training Business and banking English

Deze cursus geeft me meer zekerheid in mijn Engelse gesprekken. Ook de manier via live verbinding werkte prima, vertraging op de lijn weegt niet op tegen besparing van reistijd. De trainster deed het heel prettig en heeft me veel geleerd.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid