Wat is correct: je of jij / we of wij?

Je of jij en we of wij zijn persoonlijk voornaamwoorden die gebruikt worden om een persoon aan te duiden. Vaak denken mensen dat in zakelijke teksten alleen de wij-vorm of jij-vorm (volle vorm) gebruikt mag worden en dat we of je (zwakke vorm) niet juist is. Dit klopt niet. Beide vormen zijn correct Nederlands. Je mag in een tekst ook best we en wij door elkaar gebruiken. Er zit echter wel een betekenisverschil tussen de volle vorm en de zwakke vorm.

Volle vorm

De volle vorm (jij, wij, jullie, zij) gebruik je als de persoon heel belangrijk is in de zin. Je gebruikt de volle vorm alsof je met je hand diegene aanwijst. Als ik deze naar Piet stuur, dan stuurt Piet het terug naar jou. Jij kunt het dan naar mij sturen. De wijzende hand is hier duidelijk merkbaar. Je leest het direct goed, en je hoort het bij hardop lezen. De volle vorm is hier goed gebruikt: de mensen staan centraal in de zin.