Wijzigingen in de Spaanse spelling

Ruim 330 miljoen mensen spreken wereldwijd de Spaanse taal. Hiermee is het, na het Chinees en Engels, de derde taal van de wereld. De officiële Spaanse taalregels zijn na jarenlang overleg vastgelegd door de Spaanse Koninklijke Academie. In een dik boekwerk, dat met behulp van 22 taalacademies uit Spaans sprekende landen is samengesteld, zijn deze terug te vinden. De Spaanse spelling is ook aangepast, maar verandert niet ingrijpend. Uitgangspunt voor de vernieuwingen is dat de letters van het Spaanse alfabet zoveel mogelijk dezelfde benaming krijgen in alle Spaanstalige landen. De taal wordt in feite vereenvoudigd. Op deze manier kunnen de Spaanstaligen elkaar wereldwijd beter begrijpen.

De nieuwe regels van de Spaanse spelling

In het Spaanse groene boekje, de “Ortografía de la lengua española” staat de nieuwe Spaanse spelling beschreven. We noemen hier de belangrijkste wijzigingen: