Taaltrainingen

Training Nederlands voor expats

Een grote software-ontwikkelaar kwam bij ons met de vraag 10 medewerkers te helpen bij het leren van Nederlands. Het doel was met name dat anderstalige medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf en in Nederland. Een training Nederlands paste daarom perfect bij deze groep, zodat zij korte gesprekken binnen en buiten de organisatie kunnen voeren en zich betrokken voelen. In 25 uur leerden zij de basis van het Nederlands van een trainer en ook van elkaar. Ze realiseren zich dat het nodig is veel te oefenen met de taal om het goed te beheersen en hebben de eerste handvaten dat ook te doen in de praktijk met collega’s en in alledaagse situaties. Een gesprekje bij de koffieautomaat over het weer lukt nu in ieder geval!

 

Business en IT Engels

Daarnaast hebben we voor deze organisatie ook een traject Engels voor Business en IT georganiseerd om ervoor te zorgen dat de Nederlandse medewerkers hun Engels naar een hoger niveau brengen. Een vlotte en correcte taalvaardigheid in het Engels draagt immers bij aan de professionele indruk op klanten. Iedere les bestond uit drie delen: grammatica, vocabulaire en een spreekopdracht om de grammatica en vocabulaire toe te passen. Deze toepassing bood ruim de gelegenheid om eens flink te discussiëren over een eigen gebracht onderwerp door een van de deelnemers. Een groot compliment voor onze trainer volgde na afloop vanwege de levendige stijl van lesgeven en de toepasbaarheid op het werk: “Leuk de aangepaste oefeningen op basis van onze eigen input”, merkte een deelnemer op.

Schrijftrainingen

Helder, zakelijk en effectief schrijven

Verschillende van onze opdrachtgevers zijn ICT-adviesbureaus die opereren in diverse branches. Zeker bij organisaties die veel met trainees en starters werken, ligt een scholingsvraag wat betreft helder en zakelijk schrijven. Wij verzorgen daarom regelmatig maatwerktrainingen 'Helder en effectief schrijven' of 'Schrijven volgens het piramideprincipe' voor ICT-adviesbureaus.

 

Na afloop van deze training zijn de deelnemers beter in staat om lezergerichte en aantrekkelijke teksten te schrijven - volgens het piramideprincipe en aansluitend op de informatiebehoefte van hun lezers. Daarbij staat de kernboodschap voorop, is de rest van de informatie logisch geordend en zijn argumentaties helder. Ook beschikken deelnemers over technieken om begrijpelijk en aantrekkelijk te formuleren. De stap van naar een zakelijke tekst is gemaakt!

Hele goede training. Juiste mix theorie en praktijk. Flexibele vorm waarmee goed ingespeeld werd op wat in praktijk aan de orde is. Zeer van toepassing op mijn dagelijkse praktijk. Complimenten.

Deelnemer training Engels voor ICT=medewerkers

It was great working with this trainer as she is a very experienced trainer, and a pleasant person to work with. Her ambition is to let us grow and be successful. I would definitely recommend her to colleagues, or people in my personal network.

Deelnemer training Professional English

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid