Wie is wie

Marian Mackay

Marian Mackay
Ieder bedrijf en elke ondernemer heeft iemand nodig die de financiën scherp in de gaten houdt. Bij NIOW vervult Marian Mackay deze belangrijke functie. Ze heeft als oprichter aan de bakermat van het bedrijf gestaan. Na jaren een actieve rol op de voorgrond te hebben vervuld, werkt ze nu meer op de achtergrond. Ze zorgt ervoor dat facturen worden verstuurd en dat nota’s op tijd betaald worden. Maar niet met minder plezier dan voorheen. NIOW zit in haar hart.

© 2018 NIOW De Taal- en tekstexperts - De Dreef 21 3706 BR Zeist - Postbus 78 3700 AB Zeist - T 030 20 40 245