NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk geeft aan de NIOW voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Daarnaast hanteert NIOW de gedragscodes van de NRTO voor alle trainingen.

 

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de branchevereniging voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling verricht de toetsing aan de kwaliteitseisen. 

 

 

CRKBO gecertificeerd

Sinds enkele jaren zijn wij CRKBO gecertificeerd. Hiermee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Door middel van een audit is onze kwaliteit getoetst en wij voldoen aan alle gestelde eisen.

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid