Onze aanpak

Wil je op je thuiwerkplek leren om helder, bondig en zakelijk te formuleren? In deze online training krijg je handreikingen om je teksten een glasheldere inhoud en opbouw te geven. De groep bestaat uit maximaal 5 personen, dus je werkt in een overzichtelijke virtuele klas. 

 

Deze interactieve training van 2 dagdelen volg je deels in de virtuele klas en deels via ons online leerplatform. De training is gericht op de praktijk en is bedoeld voor iedereen die regelmatig Nederlandstalige zakelijke teksten schrijft. Ga aan de slag met voorbeeldteksten uit de werkpraktijk en gebruik ook je eigen teksten als oefenmateriaal. Zo kun je direct toepassen wat er in de training aan bod komt.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de training beantwoord je een vragenlijst en stuur je enkele zakelijke teksten in die je onlangs hebt geschreven. De trainer krijgt zo een duidelijk beeld van de werksituatie en leerdoelen van jou en de andere deelnemers en stemt het programma daarop af.

 

Resultaat

Na afloop kun je heldere, lezergerichte teksten schrijven met een logische opbouw en een begrijpelijke formulering. Bovendien kost het schrijven je minder tijd, doordat je gebruikmaakt van een efficiënte aanpak.

 

Programmaonderdelen

  • Doelgroep, doel, centrale vraag en kernboodschap bepalen
  • Inhoud afbakenen door informatie te analyseren, te selecteren en te ordenen
  • Verruim je blik van schrijversperspectief naar lezersperspectief
  • Van kernboodschap naar tekstopbouw: welke informatie presenteer je waar?
  • Kort en bondig schrijven, samenvatten en overbodige informatie achterwege laten
  • Concreet taalgebruik, de juiste woordkeuze en duidelijke zinsconstructies hanteren
  • Hoe zorg je voor een zakelijke toon?
  • Informatie overzichtelijk presenteren en structuur aanbrengen (alinea's, inleiding, titels en kopjes)