Piramideschrijven vraagt om een andere manier van denken als schrijver. In onze trainingen Piramideschrijven maak je je deze denkwijze eigen.

We bieden deze training in drie vormen aan: in 2 hele dagen in een groep op locatie of in de online klas, als verkorte online versie (3 dagdelen) in een groep via de virtuele klas en online als individuele e-learning.

 

Ongeacht de vorm behandel je in de training in grote lijnen de volgende onderdelen:

  • Het bepalen van je kernboodschap, publiek en doel.
  • Vanuit je boodschap de structuur van je tekst bepalen en afbakenen.
  • Argumenten overtuigend presenteren.
  • Concepttekst schrijven: helder formuleren, strategische titels, woordkeuze.
  • Je eigen tekst schrijven.

Zo ontstaat, via een vraag-antwoorddialoog met de lezer, een logische piramidestructuur. Hierin staat op elk niveau in de tekst het belangrijkste voorop: op hoofdstukniveau, op paragraafniveau en op alineaniveau. Dat resulteert in een transparante, scanbare tekst die alleen informatie bevat die voor de lezer relevant is.

 

We inventariseren je leerwens door middel van een vragenlijst en een voorbeeldtekst uit de praktijk. Tijdens de training krijg je de opdracht een eigen tekst te schrijven en hierop ontvang je persoonlijke feedback van de trainer. 

 

De trainingen Piramideschrijven zijn met name bestemd voor schrijvers op hbo-niveau die kernachtig willen schrijven en zichzelf en hun lezer tijd willen besparen.

 

Maak hieronder een een keuze uit de volgende opties: de reguliere open training Piramideschrijven van 2 hele dagen op locatie of in de online klas; de korte versie Piramideschrijven van 3 dagdelen in de virtuele klas; de individuele e-learning Online Piramideschrijven. 

Kies je training

Piramideschrijven

Piramideschrijven zorgt voor kernachtige teksten zonder extra ballast. Volg 2 hele dagen training in een groep; op locatie of in de online klas.

Lees meer
Piramideschrijven in de virtuele klas

Kortere online groepslessen voor schrijvers op hbo-niveau die kernachtig willen schrijven en zichzelf en hun lezer tijd willen besparen.

Lees meer
Online training Piramideschrijven

Piramideschrijven is helder en kernachtig schrijven. Maak het jezelf en je lezer makkelijk door een heldere tekststructuur te gebruiken.

Lees meer

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid