Piramideschrijven vraagt om een andere manier van denken als schrijver. In onze trainingen Piramideschrijven maak je je deze denkwijze eigen.

We bieden deze training in drie vormen aan: in een groep op locatie, online in een groep via de virtuele klas en online als individuele e-learning.

 

Ongeacht de vorm behandel je in de training in grote lijnen de volgende onderdelen:

  • Het bepalen van je kernboodschap, publiek en doel.
  • Vanuit je boodschap de structuur van je tekst bepalen en afbakenen.
  • Argumenten overtuigend presenteren.
  • Concepttekst schrijven: helder formuleren, strategische titels, woordkeuze.
  • Je eigen tekst schrijven.

Zo ontstaat, via een vraag-antwoorddialoog met de lezer, een logische piramidestructuur. Hierin staat op elk niveau in de tekst het belangrijkste voorop: op hoofdstukniveau, op paragraafniveau en op alineaniveau. Dat resulteert in een transparante, scanbare tekst die alleen informatie bevat die voor de lezer relevant is.

 

We inventariseren je leerwens door middel van een vragenlijst en een voorbeeldtekst uit de praktijk. Tijdens de training krijg je de opdracht een eigen tekst te schrijven en hierop ontvang je persoonlijke feedback van de trainer. 

 

De trainingen Piramideschrijven zijn met name bestemd voor schrijvers op hbo-niveau die kernachtig willen schrijven en zichzelf en hun lezer tijd willen besparen.

Kies je training

Piramideschrijven

Piramideschrijven zorgt voor kernachtige teksten zonder extra ballast.

Lees meer
Piramideschrijven (online groep)

Online groepslessen voor schrijvers op hbo-niveau die kernachtig willen schrijven en zichzelf en hun lezer tijd willen besparen.

Lees meer
Online training Piramideschrijven

Volg geheel zelfstandig deze e-learning en leer in je eigen tempo teksten schrijven volgens het piramideprincipe.

Lees meer