“Wij willen als organisatie klantvriendelijk en transparant communiceren met onze klanten.”

“Onze rapportages moeten korter en beter leesbaar worden.”

"Onze brieven moeten zonder taalfouten de deur uit en helder zijn voor de klant."

Dit soort wensen om de schriftelijke communicatie binnen een organisatie of afdeling te verbeteren zijn vaak het startpunt van een incompany training. Wij helpen je graag om de leerwensen te vertalen naar een maatwerktraining. Gezamenlijk maken we een analyse van de huidige en de gewenste situatie. Vervolgens geven we een trainingsadvies. Onze ervaren schrijftrainers komen dan bij jou in het bedrijf jou en je collega's trainen. 

 

Plan van aanpak

De dagelijkse praktijk vormt het uitgangspunt in onze trainingen. Van tevoren vragen we de deelnemers om voorbeelden van relevante teksten, zodat we een goed beeld krijgen van de huidige schrijfstijl. Daarnaast werken we met vragenlijsten om informatie te krijgen over de werksituatie en de knelpunten die zij ervaren.

Op grond hiervan werken wij een programma uit voor een training op maat. Het trainingsmateriaal baseren we waar mogelijk op de eigen teksten van de deelnemers. Zo kunnen zij direct in de praktijk toepassen wat in de training aan bod komt.

 

Inspiratie, afwisseling en nazorg

Inspirerende trainers gebruiken afwisselende werkvormen om een merkbaar positief resultaat te bereiken. De aanpak van het schrijfproces, principes van lezergericht schrijven en kennis over (huis)stijl, spelling en grammatica komen aan bod. Deelnemers herkennen hun dagelijkse praktijk in de opdrachten. Gerichte feedback garandeert waardevolle leermomenten.

 

Ook na afloop van de training kun je rekenen op onze ondersteuning. Terug op de werkplek is een beknopte schrijfwijzer op maat van uw organisatie een handig naslagwerk. Een lastige tekst nog eens voorleggen aan de trainer voor advies draagt bij aan het rendement van de training. Een terugkomsessie voor de hele groep houdt het leerproces in stand.

Individuele e-coaching

Individuele feedback op nieuwe schrijfproducties kunnen we ook geven via e-mail. Je stuurt je tekst in en de trainer geeft je feedback op je tekst: wat heb je al toegepast van de leerstof en wat kan nog beter? Deze e-coaching bevordert actieve reflectie op eigen teksten en vormt een zinvolle aanvulling op de bijeenkomsten.

Laat taal het werk voor je doen
Professionaliseer je taal- en schrijfvaardigheid