De bijeenkomsten worden nauwkeurig afgestemd op jouw leerdoelen en werkpraktijk. In de training werken wij zoveel mogelijk met jouw eigen teksten. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. Hierin bespreken wij wat jouw concrete leerbehoeften en doelstellingen zijn. Een schriftelijke test kan hiervan deel uitmaken. Na het intakegesprek ontvang je een advies over de duur, inhoud en opzet van de training.Goede training met gemotiveerde trainer.

Deelnemer training Opfriscursus Nederlands

Zeer goede trainer, past de stukken ook toe in de training, ze heeft zeer veel (goede) voorbeelden.

Deelnemer training Beleidsnota's schrijven

Iedere week heeft iemand uit de groep een presentatie gehouden over zijn/haar werk. Hierdoor oefen je meteen de stof en weet je waar de ander mee bezig is. Dit was een erg nuttige manier van Engels oefenen.

Deelnemer training Zakelijke communicatie Engels